لندینگ معرفی داروهای تنفسی

شرح پروژه

لندینگ تولید شده کاملا بصورت تعاملی است و هدف اصلی آن دریافت سرنخ از کاربرانی است مشکلات تنفسی مرتبط با داروی گل‌دارو را دارند و یا نگران سلامتی خود هستند.

درخواست طراحی لندینگ