همراهان هارمونی

لندینگ پیج‌ها یا صفحات فرود میزبانان شما در کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ هستند. طراحی زیبا، به تنهایی، برای این میزبانی کافی نیست. صفحه فرود باید مخاطب هدفتان را متقاعد و اعتمادشان را جلب کند. همچنین لندینگ‌پیج باید هدفی که از آن انتظار دارید، مانند پر کردن فرم اطلاعات، تماس یا خرید یک محصول را برآورده کند و با کمترین هزینه بیشترین نرخ تبدیل مشتری را برای شما داشته باشد.