لندینگ فقط یه ایرونی میدونه …

لندینگ کمپین فقط یه ایرونی میدونه ...

  • نام شرکت: اسنوا
  • خدمت اصلی: طراحی لندینگ پیج

دستاوردهای پروژه

کمپین «یه ایرونی میدونه … » در پاییز 1399 توسط تیم اسنوا بصورت آفلاین شروع شده و بیلبوردهای آن در شهرهای ایران قابل مشاهده بود، آژانس هارمونی در کنار مجموعه اسنوا به حضور این کمپین در فضای دیجیتال کمک کرد و طراحی و تولید لندینگ پیج حاضر جزو اولین اقدامات بود که با بازخورد خوبی روبرو شد.

درخواست طراحی لندینگ