طراحی بنر روغن‌های آفتاب

بنرهای معرفی کاربرد انواع روغن‌های آفتاب توسط تیم آژانس هارمونی طراحی و اجرا شد. آژانس دیجیتال مارکتینگ هارمونی همچنین طراحی و ساخت لندینگ پیج این روغن ها را نیز برعده داشتیم. دراین بنرها ما سعی کردیم که به ویژگی‌های این روغن‌ها و کاربرد هر کدام از آن‌ها اشاره کنیم.

درخواست طراحی بنر