لندینگ جشنواره والکس

  • نام شرکت: والکس
  • خدمت اصلی ارائه شده: طراحی لندینگ پیج

هدف از طراحی صفحه فرود

این لندینگ پیج به عنوان میزبانی برای کمپین‌ تبلیغاتی برند والکس طراحی و ساخت شد.

درخواست طراحی لندینگ