لندینگ معرفی داروهای سلامت مادر و فرزند

شرح پروژه

شرکت گل‌دارو برای مادران قطره‌ای با نام «شیرافزا» دارد که همانطور که از نامش مشخص است افزایش دهنده شیر مادران است، ما در کمپین مادر و فرزند گروه مادران شیرده و همسرانشان را مخاطب قرار دادیم و در کنار این موضوع به معرفی پماد ب.ب.کلد هم پرداختیم که در زمان سرماخوردگی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درخواست طراحی لندینگ