طراحی بنر بیمه موبایل سامان

شرح پروژه

شرکت بیمه سامان در سال 1383 به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه‌های اموال، مسئولیت و اشخاص ثبت شد. اکنون بیش از 17 سال است که در این صنعت مشغول به کار هستند. طراحی و ساخت بنر محصول جدید این شرکت به نام بیمه تجهیزات الکترونیک توسط آژانس هارمونی انجام شد.

درخواست طراحی بنر