طراحی بنر ب.ب کلد گلدارو

شرح پروژه

شرکت گل‌دارو تولید کننده داروهای گیاهی است. ساخت و طراحی بنر این شرکت توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ هارمونی انجام شده است. این محصول برای معرفی محصول جدید این شرکت که برای گرفتگی و سرماخوردگی کودکان است طراحی شده است.

درخواست طراحی بنر